Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Dương Quang
Đông y dương quang - Vững vàng sức khỏe

CHÂM CỨU ĐIỀU TRỊ VIÊM BAO GÂN VÀ BAO HOẠT DỊCH VÙNG CỔ CHÂN NHƯ THẾ NÀO?

29/03/2023
Viêm bao hoạt dịch khớp cổ chân là tình trạng bệnh lý phổ biến, gây đau đớn, khó chịu và cản trở trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Bệnh xuất hiện với một số triệu chứng dễ nhận biết, từ đó áp dụng phương pháp điều trị phù hợp với từng mức độ viêm. Để hạn chế biến chứng nguy hiểm về sau, tốt hơn hết, khi nhận thấy đau nhức, người bệnh nên chủ động liên hệ với bác sĩ để được chẩn đoán kịp thời.

Phương đơn cơ bản:

➡️Nếu viêm bao gân cơ mác ngắn và dài và bao hoạt dịch thì lấy các huyệt: dương giao, phụ dương, côn lôn, thân mạch và kim môn.

➡️ Nếu viêm bao gân cơ chày trước và bao hoạt dịch thì lấy các huyệt tam âm giao, thương khâu, trung phong, công tôn và thái xung.

➡️ Nếu viêm bao gân cơ chày sau và bao hoạt dịch thì lấy các huyệt trúc tân, tam âm giao, thái khê, thủy tuyền, chiếu hải và nhiên cốc.

Nếu viêm cơ duỗi ngón dài và bao hoạt dịch thì lấy các huyệt phong long, huyền chung, giải khê, khâu khư, hãm cốc và địa ngũ hội.

☑️Phối huyệt: Nếu huyết ứ thì kết hợp thêm các huyệt cách du và tam âm giao; nếu hàn tà xâm nhập thì kết hợp thêm huyệt phong thị; nếu khí hư thì kết hợp thêm huyệt túc tam lí.

☑️​Phương pháp châm cứu: Căn cứ vào đặc tính hư thực của bệnh chứng mà tiến hành thủ pháp bổ tả hợp lý. Đối với các huyệt tầm gần thì cố gắng khiến cho khí chí đến vùng phát bệnh cục bộ. Tại các huyệt cục bộ và tầm xa có thể kết hợp thêm châm điện, dùng sóng dọc, thời gian thông điện khoảng 20 phút. Tại vùng cục bộ còn có thể kết hợp thêm cứu ngải hoặc nhiệt liệu, thời gian khoảng 20 phút, mỗi ngày điều trị 1 lần.

Phương đơn là gì?

 Phương đơn: Các bệnh chứng đều tiến hành lấy huyệt cục bộ và tuần kinh lấy huyệt phía trên và phía dưới, trong đó lấy các huyệt phía trên mang hàm ý “hạ bệnh thượng thủ”. 
Gân cơ mác dài và ngắn có vị trí tại phía sau trên và phía sau dưới của mắt cá ngoài, khi khởi phát bệnh thì liên đới tới kinh túc thái dương, mạch dương kiểu và mạch dương duy, do đó trong điều trị, tầm gần lấy huyệt dương giao vừa là huyệt thuộc kinh túc thiếu dương (kinh mạch lân cận) vừa là huyệt khích của mạch dương duy
Lấy huyệt phụ dương thuộc kinh túc thái dương vừa là huyệt kích của mạch dương kiểu; vùng cục bộ lấy các huyệt côn lôn thuộc kinh túc thái dương, huyệt thân mạch thuộc kinh túc thái dương lại vừa thông mạch dương kiểu
Tầm xa lấy huyệt kim môn vừa là huyệt khích của kinh túc thái dương vừa biệt với mạch dương duy. Gân cơ chày trước có vị trí tại phía trước mắt cá trong, khi khởi phát bệnh thì liên đới tới kinh túc thái âm và túc quyết âm.
Do đó trong điều trị, tầm gần lấy huyệt tam âm giao nhằm thông điều kinh khí túc tam âm kinh; vùng cục bộ lấy các huyệt thương khâu thuộc kinh túc thái âm và huyệt trung phủ thuộc kinh túc quyết âm; tầm xa lấy các huyệt công tôn thuộc kinh túc thái âm đồng thời thông với mạch xung và huyệt nguyên thái xung thuộc kinh túc quyết âm.
Gân cơ chày sau có vị trí tại phía dưới sau mắt cá trong, khi khởi phát bệnh thì liên đới tới kinh túc thiếu âm, mạch xung và mạch âm kiểu; do đó trong điều trị, tầm gần lấy các huyệt trúc tân thuộc kinh túc thiếu âm vừa là huyệt khích của mạch âm duy và huyệt tam âm giao là kinh huyệt của kinh túc thiếu âm và là huyệt giao hội của của túc tam âm kinh

Vùng cục bộ lấy nguyên huyệt thái khê và huyệt khích thủy tuyền của kinh túc thiếu âm, huyệt chiếu hải thuộc kinh túc thiếu âm, thông mạch am kiểu và do mạch âm kiểu sở sinh; tầm xa lấy huyệt huỳnh nhiên cốc của kinh túc thiếu âm. Gân cơ duỗi ngón dài có vị trí tại phía trước cổ chân, khi khởi phát bệnh thì liên đới tới kinh túc dương minh và túc thiếu dương; do đó trong điều trị, tầm gần lấy huyệt lạc phong long thuộc kinh túc dương minh và huyệt huyền chung thuộc kinh túc thiếu dương

Vùng cục bộ lấy huyệt giải khê thuộc kinh túc dương minh và huyệt nguyên khâu khư thuộc kinh túc thiếu dương

Tầm xa lấy huyệt du hãm cốc thuộc kinh túc dương minh và huyệt địa ngũ hội thuộc kinh túc thiếu dương. Nếu huyết ứ thì kết hợp thêm huyệt cách du và tam âm giao nhằm phát huy tác dụng hoạt huyết khư ứ. Nếu phong hàn thì lấy huyệt phong thị nhằm khư phong tán hàn. Nếu khí hư thì kết hợp thêm huyệt túc tam lí nhằm kiện trung bổ khí. Châm điện có thể thông kinh chỉ thống. Cứu ngải và nhiệt liệu có thể hoạt huyết ôn kinh, trừ thấp tán hàn

T.S. BS. Hoàng Văn HiếuZalo

0985 898 380